گودال حفر شده در محل استقرار سالن ایران شهر شماره 3

در شرایطی که حدود ۲ ماه به زمان اعلام شده برای افتتاح سالن تئاتر ایرانشهر شماره ۳ باقی مانده است، نگرانی ها در مورد اجرا نشدن این طرح در موعد مقرر افزایش یافته است. این در حالی است که مسئولان شهرداری تهران در آخرین واکنش ها بر افتتاح این سالن تازۀ تئاتر در زمان مقرر تاکید کرده اند.

نیمۀ مهرماه اعلام شد قرارداد ساخت و نصب یک سالن تئاتر پیش ساخته مابین مجید سرسنگی (مدیرعامل خانه هنرمندان و رئیس تماشاخانه ایرانشهر) و رضا حداد به عنوان سرمایه گذار خصوصی منعقد شده است. بر اساس این قرارداد شهرداری منطقۀ ۶ تهران متعهد شده بود برای نصب این سالن تئاتر زمینی در ضلع شمالی باغ هنرمندان را در اختیار سرمایه گذار خصوصی این پروژه بگذارد و رضا حداد نیز اعلام کرده بود که این سالن تئاتر پیش ساخته حداکثر در مدت ۴ ماه استقرار یافته و بهره برداری از آن در دی ماه با اجرای نمایش تازۀ حداد با عنوان «آمدید، نبودید، رفتیم» آغاز می شود.

براساس اظهارات رضا حداد این سالن پیش ساختۀ بادی، محصول یک کمپانی بلژیکی است که در آن از جدید ترین تکنولوژیکی روز دنیا استفاده شده است.

اما در حالی که نزدیک به یک ماه از فرصت مقرر برای عملی شدن وعدۀ راه اندازی یک سالن جدید تئاتر در تهران گذشته بود، به تدریج در میان اهالی تئاتر شایعات تائید نشده ای به گوش می رسید مبنی بر آنکه به دلیل تغییراتی در سطح مدیریت شهرداری منطقۀ ۶، تحویل زمین تعیین شده به سرمایه گذار و احداث کنندۀ این سالن تئاتر با مخالفت های یا موانعی مواجه شده است.

روز ۷ آذر ماه، با پیگیری یک خبرنگار و انتشار گزارشی تحت عنوان «سالن تئاتری که تبدیل به چاله ای عمیق شد» در خبرگزاری مهر، سرانجام موضوع بار دیگر به رسانه ها برگشت.

خبرگزاری مهر در این گزارش با اشاره به اینکه سالن پیش ساختۀ مورد نظر، نیازی به فوندانسیون و عملیات ساختمانی ندارد و تنها نیاز آن در اختیار داشتن زمینی مسطح برای استقرار است، خبر از حفر گودالی عمیق در محل تعیین شده داد که نشانگر وقوع رویدادی غیر از نصب سالن تئاتر در زمین مذکور بود.

به این ترتیب خبرنگار خبرگزاری مهر با نوشتن این Ú©Ù‡ “حال Ùˆ روز فضای مورد نظر با خاک برداری انجام شده Ùˆ گذشت حدود Û² ماه از زمان انعقاد قرارداد، نشانگر آن است Ú©Ù‡ برنامه ریزی انجام شده با مشکل مواجه شده یا قابل اجرا نیست ” خواستار پاسخگویی سرمایه گذار این پروژه Ùˆ مدیرعامل خانۀ هنرمندان در زمینۀ سرنوشت این سالن شد.

انتشار این گزارش، پاسخگویی غیرمستقیم مجید سرسنگی، مدیرعامل خانۀ هنرمندان و مشاور فرهنگی شهردار تهران، را در پی آورد که خبر از تصمیم شهرداری منطقۀ ۶ برای نصب یک منبع آب در زمین مذکور می داد.

  سرسنگی در این واکنش هرچند به Ø´Ú©Ù„ ضمنی تائید کرد Ú©Ù‡ این مسئله ممکن است موجب تاخیر در راه اندازی سالن تئاتر ایرانشهر شماره Û³ شود، اما تاکید کرد Ú©Ù‡ تغییری در تصمیم اتخاذ شده برای احداث این سالن تئاتر رخ نداده است Ùˆ گفت: ” پس از قرار دادن منبع آب درقسمت گودبرداری شده، روی آن قسمت پوشانده Ù…ÛŒ شود Ùˆ آن سطح در اختیار سرمایه گذار پروژه قرار Ù…ÛŒ گیرد تا ‎ در سالن شماره Û³ ایران‌شهر در آنجا مستقر شود” Ùˆ به فاصلۀ چند روز بعد از آن نیز خبر دیگری در زمینۀ بازدید تعدادی از مدیران شهرداری تهران از خانۀ هنرمندان برای رسانه های ارسال شد Ú©Ù‡ در آن بر عزم مدیران شهرداری Ùˆ موافقت شهردار جدید منطقۀ Û¶ تهران برای افتتاح این سالن تئاتر در موعد مقرر تاکیدی مجدد شده بود تا شاید به Ø´Ú©Ù„ قطعی به شایعات ناخوشایند برای اهالی تئاتر Ùˆ بدبینی آنها در مورد عملی نشدن یکی دیگر از وعده های مربوط به «افزایش سالن های تئاتر تهران» پایان دهد.

مسئلۀ کمبود سالن های تئاتر در تهران، با توجه به رشد کمی هنرمندان این رشته و تمرکز ویژۀ این هنر در تهران، در دو دهۀ اخیر یکی از مسائلی بوده است که در کنار بحث «لزوم استقرار گروه های شناخته شدۀ تئاتر در سالن های ثابت» و «هویت بخشی به سالن های تئاتر»، همواره مطرح بوده و بارها برای حل آن دو راهکار «فعال سازی سالن های متروک مانده» و «احداث سالن های تازه با توجه به جغرافیای جمعیتی گستردۀ شهر تهران»  مورد تاکید هنرمندان و مدیران قرار گرفته است.

در Ø·ÛŒ این سال ها اهالی تئاتر بارها شاهد انتشار اخبار Ùˆ وعده هایی در زمینۀ احداث تئاتر شهر شماره ۲، مجموعۀ خیابان شریعتی، باغ هنر در اراضی عباس آباد، مرکز تئاتر خاوران، مرکز تخصصی نمایش عروسکی، مرکز تعزیه، مرکز نمایش های آئینی Ùˆ … بوده اند، برای کلنگ زنی آنها دعوت شده اند، Ùˆ در مقاطع متناوب وعده هایی در مورد افتتاح چندین سالن تئاتر ظرف چند ماه آینده (+)ØŒ (+)ØŒ(+) شنیده اند Ú©Ù‡ شرح برخی از آنها را به ترتیب زمان Ù…ÛŒ توانید در «صفحـۀ ویـژۀ نمــایشـگر» ببینید.

صفحۀ ویژه:  افزایش سالن های تئاتر توسط شهرداری تهران؛ از «خبر» تا «واقعیت»

اما در برابر این موج متناوب خبرها و در حالی که مدت ها از زمان مقرر برای اجرای بسیاری از این وعده ها گذشته است، می توان گفت تاکنون تنها نمونۀ قابل توجهی که در عمل به نتیجه رسیده است، تماشاخانۀ ایرانشهر بوده است که پس از فراز و نشیب های بسیار و با تاخیری چند ساله، در سال ۸۸ به بهره برداری رسیده است و تا حدی فضای تازه ای را برای هنرمندان و شهروندان علاقه مند به تئاتر فراهم کرده است.

با این پیش زمینۀ تاریخی، به نظر می رسد که بهره برداری به موقع از سالن تئاتر شماره ۳ ایرانشهر در کنار عملی شدن وعدۀ دیگر مجید سرسنگی به عنوان مشاور هنری شهرداری تهران، مبنی بر افتتاح ۱۰ سالن تئاتر حرفه ای در پارک های تهران در آینده ای نزدیک، در صورت وقوع، خواهد توانست تا اندازه ای در ترمیم اعتماد از دست رفتۀ اهالی تئاتر نسبت به وعده ها و برنامه ریزی های مدیران شهرداری تهران در زمینۀ احداث سالن های تئاتر موثر باشد.

مطالب مرتبط