جوابیۀ گروه نمایش «ویتسک»

حذف نام نازنین دیهیمی، که از او به عنوان مترجم نمایش «ویتسک» یاد می شود، طی روزهای گذشته بحث های  را در فضای مجازی رقم زده است که به دلیل فضای ویژۀ شبکه های اجتماعی گاه از مسیر درست و مسئولانۀ آن منحرف می شوند.

مجلۀ «نمایشگر» پیش از این در گزارشی به چگونگی شکلگیری این مباحث پرداخته است و در همان گزارش گفته بود که اخلاقاً متعهد خواهد بود، در صورت تمایل گروه اجرایی نمایش «ویتسک» به ارائۀ پاسخ یا توضیحی، اقدام به انتشار پاسخ ها یا توضیحات این گروه کند.

آنچه در زیر می آید توضیحی از گروه نمایش «ویتسک» است که ساعاتی پیش از طریق روابط عمومی این گروه برای «نمایشگر» ارسال شده است.

جوابیۀ گروه نمایش «ویتسک» درباره برخی سوء تفاهم ها

 دیر زمانی بود که سکوت به منزلۀ تایید امری تلقی می‌ شد اما چند گاهی است که سکوت نشانه درد و مصلحت اندیشی است، نشانۀ حراج نکردن منافع جمعی و گروهی در قبال قهرمان‌ سازی های مکرر است. سکوت به معنای تکرار نکردن تجربه‌ های تلخ سوت و کف‌ های لحظه‌ ای و برباد دادن نمایشی است که اتفاقا آنانی که ازشان یاد می‌ شود، سرسپرده‌ اش بودند. همان ها که اگر می‌ بودند و بدون واسطه با واقعیت‌ های پیش‌ روی اثری روبرو می‌ شدند که خود در تولید آن مشارکت داشتند، امروز سینه چاکان دفاع از آزادگی و اخلاق را به صبوری و آرامش دعوت می‌ کردند. شاید در این دورۀ زمانی که فریاد رسان اخلاق، عربده کشان روزگارند، سکوت ما نشانۀ ضعف و درماندگی تعبیر شود، اما تاریخ روزی دربارۀ ما و آنها قضاوت خواهد کرد.
ما اگر خطایی هم مرتکب شده‌ باشیم بی هیچ دریغی از همه حریم داران اخلاق و نه حریم شکنان آن عذرخواهی می‌ کنیم. اما قطعاً توضیحاتی از جان و دل داریم که بی‌شک با حضور نازنین مان این سکوت را خواهیم شکست.
گروه نمایش ویتسک             
بیست و یکم دی‌ ماه یکهزار و سیصد ون ود یک خورشیدی

بیشـتر بخـوانیـد:

بزرگترین جشنوارۀ «شکسپیر» همزمان با المپیکِ لندن
چگونه «ساموئل بکت» و «واسلاو هاول» تاریخ را ورق زدند؟
مقدمه ای بر «شکسپیر معاصر ما» نوشتۀ «یان کات»
سخنرانی «محمد رضایی راد» دربارۀ کتاب «هزار افسان کجاست؟»
یادداشت «محمد رحمانیان» دربارۀ «روز حسین» و «نشر چشمه»
گزارشِ سکوت؛ ادای احترام «حسن معجونی» به «حمید سمندریان»
نگاهی دیگر به «ایرانیان» اثر «اشیل»؛ «من تو را نمایش می دهم»
چه کسی نام مترجم «ویتسک» را از بروشور نمایش حذف کرد؟
یادداشتی از «نازنین دیهیمی»: «ویتسک» را از دست ندهید